úterý 7. června 2011

Vnímání II

 Vnímání prostoru a jeho vlivů na náš život není otázkou bystrého zraku, ale pozornosti. Pozornosti vůči kontextu. Poznávejte co je kolem Vás. Budete-li se dívat soustředěněji na fyzický svět, zjistíte, že lépe vnímáte sami sebe. Učte se být sami sebou.
 Soustřeďte se na svůj prostor, všímejte si jak Vás ovlivňuje. Využijte k pozorování chvíli v místech, kde nejste trvale. Například na pracovišti v pondělí, nebo po dovolené. Snáze získáte odstup, pohled zvenčí. Dívejte se, jak Vaše pracoviště vypadá. Jak působí na kolegy. Jak je inspiruje a vede ke stylu oblékání, pohybům, celkovým projevům. Cizí člověk je mnohdy snazší objekt pro pozorování než přátelé. A jak působí na Vás?
 Uvolněte se. Nespěchejte.
 Věnujte pozornost tichu, ptačímu zpěvu, zlatu v očích žáby. (Vzpomeňte si kdy jste naposled opravdu viděli živou žábu! :-)
 Všímejte si jak vítr ohýbá větve, jak rychle běží mraky. Naladěním na dech přírodních cyklů rozšíříte své zdroje.

Tento týden
Cvičte se ve vnímání skutečnosti.

neděle 5. června 2011

Feng-šuej a čas

Čas a prostor jsou spojeny v praktickém smyslu - z hlediska feng-šuej existuje jen "doba vhodná k ..."
Staří Číňané neměli ani pojem "času" jak ho vnímáme my. Nechápali jej lineárně ( od rána do večera, od narození do důchodu, od velkého třesku k tepelné smrti vesmíru...), ale cyklicky.
 Nežili tedy v čase, který má jeden začátek a který tedy nevyhnutelně jednou skončí, ale v nikdy nekončících, variabilních, stále se opakujících cyklech. Tohle nekonečné opakování působí někdy trochu děsivě, jako myš běžící ve svém kolotoči, ale má i výhody.
 Nejpříjemnější výhodou takto pojímaného času je, že pojem začátek je vhodný vždy, kdy se nám hodí :-)
V čínské historii vidíme jak pro každou dynastii, nebo 'éru' začíná čas znovu od začátku, aniž by kvůli tomu museli popírat čas období předchozích. Éry nenavazují chronologicky na systémy dřívější, ( k lítosti historiků, kteří se v tom musí vyznat), každá má prostě svou vlastní kvalitu.
 Stejně tak v našem životě. My si dobře dokážeme představit začátek 1. ledna, nebo v pondělí ráno. Už těžko si představíme začátek v úterý odpoledne. Ale pojem začátek je příhodný pokaždé, když nastane nějaká událost, která odůvodňuje jeho použití. Neboť každý okamžik má svou vlastní kvalitu, předchozí čas (dřívější okamžiky) je pouze jedním z řady vlivů které ho tvoří.
 Každý okamžik může být okamžikem nového začátku. V opakujícím se rytmu dnů a ročních období to může být osvobozující pocit.
 Tak jako známe ducha místa (Genia loci), tak existuje duch času (Genius tempora). Tohoto ducha času vidíme snadněji při zpětném pohledu. Při pohledu na dějiny ("antika", "středověk", "století páry", "šedesátá léta"...) vidíme snadno určitý jednotící duch událostí.
  Stejně tak v osobním životě můžeme vnímat období, která mají svého "ducha doby". Někdy věci nejdou tak jak chceme a jak se snažíme, a jindy se daří bez větší námahy - vše plyne hladce. Prostě, klasicky, je čas k dílu a čas k jídlu, čas k práci a čas k odpočinku.
 A z tohoto cyklu se nedá vystoupit, duch doby nás nese a je to velmi silný proud.A my máme největší úspěchy když ho využijeme. Toto "jití s dobou" nemá význam společenský (či morální), ale jde skutečně o základní vztah s vesmírnými cykly.
Čas je součástí světa, i když je neviditelný.

P.S.: Běh času a vesmír vůbec můžeme obdivovat na super fotkách na astro.cz,
        mně se líbí video s hvězdami a starým Řeckem: czhttp://www.astro.cz/apod/ap110504.html

Obrázek
Půlnoční zatmění Slunce 3. června 2011


čtvrtek 2. června 2011

Vnímání - obdivujte svůj dům

                                                                                                                                                        29.5.

 Dívat se na něco a skutečně to vidět není totéž.

 Najděte si místo odkud můžete pozorovat svůj dům. Pořiďte si na nejvzdálenějším místě zahrady posezení, altánek, malé místo odkud vidíte přes zahradu na dům. Můžete se kochat zahradou i domem, zaslouží si to.    Při stavbě domu doporučuji si tohle posezení pořídit jako první. Pořídit - stačí opravdu stará židle postavená pod strom. Pozorovat jak roste Váš dům a domov je uspokojivý pocit, a také nemusíte být stále v centru dění. A stříška se hodí pro případ lehkého deště nebo mrholení.
 Posilujte svoji vnímavost. Pozorujte světlo a stíny, dívejte se jak se světlo mění během dne, uvědomte si kam u Vás svítí slunce a kdy, jak se posunují stíny, jaké barvy skutečně vidíte.
 Zavřete oči a naslouchejte. Zkuste oddělit jednotlivé zvuky a vnímejte je, poznávejte a pojmenujte každý z nich.
 Sundejte si boty a pociťujte zem, trávu, dlažbu, vše čeho se dotýkáte. Prociťte svůj kontakt se zemí. Chodíme obutí, takže naše chodidla nejsou příliš otrlá a snáze procítíme dojem z materiálu, než když se dotkneme rukou.


Tento týden cvičte pozornost na tom na co se díváte. Podívejte se z okna. Podívejte se zvenčí na svůj dům. Na své vstupní dveře. Co opravdu vidíte?