neděle 5. června 2011

Feng-šuej a čas

Čas a prostor jsou spojeny v praktickém smyslu - z hlediska feng-šuej existuje jen "doba vhodná k ..."
Staří Číňané neměli ani pojem "času" jak ho vnímáme my. Nechápali jej lineárně ( od rána do večera, od narození do důchodu, od velkého třesku k tepelné smrti vesmíru...), ale cyklicky.
 Nežili tedy v čase, který má jeden začátek a který tedy nevyhnutelně jednou skončí, ale v nikdy nekončících, variabilních, stále se opakujících cyklech. Tohle nekonečné opakování působí někdy trochu děsivě, jako myš běžící ve svém kolotoči, ale má i výhody.
 Nejpříjemnější výhodou takto pojímaného času je, že pojem začátek je vhodný vždy, kdy se nám hodí :-)
V čínské historii vidíme jak pro každou dynastii, nebo 'éru' začíná čas znovu od začátku, aniž by kvůli tomu museli popírat čas období předchozích. Éry nenavazují chronologicky na systémy dřívější, ( k lítosti historiků, kteří se v tom musí vyznat), každá má prostě svou vlastní kvalitu.
 Stejně tak v našem životě. My si dobře dokážeme představit začátek 1. ledna, nebo v pondělí ráno. Už těžko si představíme začátek v úterý odpoledne. Ale pojem začátek je příhodný pokaždé, když nastane nějaká událost, která odůvodňuje jeho použití. Neboť každý okamžik má svou vlastní kvalitu, předchozí čas (dřívější okamžiky) je pouze jedním z řady vlivů které ho tvoří.
 Každý okamžik může být okamžikem nového začátku. V opakujícím se rytmu dnů a ročních období to může být osvobozující pocit.
 Tak jako známe ducha místa (Genia loci), tak existuje duch času (Genius tempora). Tohoto ducha času vidíme snadněji při zpětném pohledu. Při pohledu na dějiny ("antika", "středověk", "století páry", "šedesátá léta"...) vidíme snadno určitý jednotící duch událostí.
  Stejně tak v osobním životě můžeme vnímat období, která mají svého "ducha doby". Někdy věci nejdou tak jak chceme a jak se snažíme, a jindy se daří bez větší námahy - vše plyne hladce. Prostě, klasicky, je čas k dílu a čas k jídlu, čas k práci a čas k odpočinku.
 A z tohoto cyklu se nedá vystoupit, duch doby nás nese a je to velmi silný proud.A my máme největší úspěchy když ho využijeme. Toto "jití s dobou" nemá význam společenský (či morální), ale jde skutečně o základní vztah s vesmírnými cykly.
Čas je součástí světa, i když je neviditelný.

P.S.: Běh času a vesmír vůbec můžeme obdivovat na super fotkách na astro.cz,
        mně se líbí video s hvězdami a starým Řeckem: czhttp://www.astro.cz/apod/ap110504.html

Obrázek
Půlnoční zatmění Slunce 3. června 2011


Žádné komentáře:

Okomentovat