úterý 4. března 2014

Nábytek po rodičích

 Předměty po předcích, starý nábytek, vybavení, vás mohou ovlivnit víc než si myslíte. Utvrzují vás a udržují v zaběhaných kolejích, v opakování minulých řešení, ve starých zvycích, starých vztazích.
 To nemusí být vždy špatné. Právě v návaznosti na své vlastní tradice, tradice své rodiny, svého kraje, své země, se vám spousta věcí dělá lehčeji. Snáze získáte a udržíte své pracovní i životní návyky, nemusíte začínat od nuly.
 Ale je potřeba si vždy všímat, jestli je to to, co od života chcete. Co chcete právě teď, v současné situaci. Protože předměty minulosti vás mohou opravdu pevně držet v zajetí starých návyků.
 A o to hůře, že jste se pro ně často nerozhodli sami. S nábytkem po rodičích můžete přejímat i jejich zvyky, názory, metody řešení životních situací.
 Pokud chcete žít svůj život, chcete nějakou změnu, je to snazší v prostředí, které není ovlivněné žádnou minulostí.

 Neznamená to, že potřebujete úplně nový nábytek, ale je lepší poslat staré skříně "do světa", a sobě koupit, třeba v bazaru, předměty, ke kterým nemáte minulostí zatížený vztah. Při nákupu věcí v bazaru, nebo třeba starožitností, je většinou stačí normálně omýt, případně slanou vodou, nebo solí, abyste si byli opravdu jisti, že na nich neulpěla jejich minulost.

Žádné komentáře:

Okomentovat